De gamle film I
Efterslægtsfilmen produceret til skolens 150 års jubilæum 4. marts 1936  -  del 1 Efterslægtsfilmen produceret til skolens 150 års jubilæum 4. marts 1936  -  del 2
De gamle film II
Gamle smalfilmsoptagelser