Dette er ikke et officielt

website for

"Efterslægtselskabets

Skole" (1797-1919),

“Efterslægtselskabets

Gymnasium” (1919-1940),

“Efterslægtselskabets

Skole” (1940-1991) eller

“HF-Centret Efterslægten”

(1991 - ).

Ideén til siden kommer fra

2 gamle elever, der har

sporet interesse og behov

for at kunne kigge tilbage

på skoletiden, genopfriske

oplevelser, se gamle fotos,

høre en kantate, se gamle

smalfilm og videoer.

Non Nobis admin@efterslaegten.dk
Østergade 34 (i dag Illum) København
Jakob Dannefærdsvej 3 Frederiksberg
Hyrdevangen 62 København
Efterslægtsvej 5 København
Østergade 34 (i dag Illum)
Den 4. marts 1786 stiftedes Efterslægtselskabet. Dets opgave var primært at oprette en skole med det formål “at befordre og betrygge den tilvoxende ungdoms lyksalighed”. Der blev således åbnet en skole “for Drengebørn af Middelstanden, som omtrent må være mellem niende og femtende Aar”. Skolen åbnede 3. januar 1787 for 15 elever i lejede lokaler i Pilestræde 100, København. Allerede et år efter var elevtallet steget til 40 + 2 gratister, hvorfor der skulle findes nye og større lokaler. Man rykkede herefter ind i en 7 værelsers lejlighed i det nuværende Østergade 56, hvor man opholdt sig til lejemålet blev opsagt i april 1790. For 18.500 Rdl købte man Østergade 54 (dengang 34) og skolen havde i 123 år her sit virke ud til byens hovedstrøg. Den 300 år gamle renaissancebygning sank i grus 1 1913. Grosserer A.C. Illum havde opkøbt bygningen med henblik at opføre et tidsvarende magasin for varer til det bedre borgerskab. Skolen blev herefter huset i en 30 år gammel bygning Jakob Dannefærdsvej 3, Frederiksberg. De oprinde tanker og ideer nåede dog aldrig med i de nye omgivelser og Efterslægtselskabet og Københavns Kommune arbejdede i de følgende 27 år med planer om et Efterslægten i en ny skole. Man kiggede Københavns yderkvarterer, hvor der manglede en skole med real- og gymnasialundervisning og valget faldt landsbyen Utterslev - i et område med kolonihaver og husvildebarakker. I 1940 kunne man indvie en prisbelønnet og arkitektonisk perle med en for tiden ekstraordinær indretning. Undervisningen finder den dag i dag sted i disse bygninger, der sammen med indretningen har undergået en total forvandling. Skolen er i de senere år bragt fuld omgangshøjde med nutiden og står klar til at honorere fremtidens strengeste krav og forventninger.
1787 - 1913
1913 - 1940
1940 - 1991
1991 -
Efterslægtselskabets Skole
Efterslægtselskabets Gymnasium
1787
1919
HF-Centret Efterslægten
1991
Efterslægtselskabets Skole
1940
Københavns Stadsarkiv var i foråret 2008 skolen for at hente gamle arkivalier, som skolen og Efterslægtsamfundet havde ønsket bevaret for eftertiden. Det disse sider viste materiale er primært baseret det, som blev tilbage efter Stadsarkivets gennemgang. Er du i besiddelse af spændende materiale, en god idé eller gamle fotos, som du gerne vil delagtiggøre andre i, send os en mail. Tak til nuværende rektor Anne Frausing, Valdemar Vibe-Petersen, Chr. B. Sonne Christensen og fhv. rektor Alf Ove Jensen, der alle har været hjælpsomme og gjort det muligt at få adgang til materialet. -

Efterslægtselskabets Skole

Østergade 34 (i dag Illum) København
Jakob Dannefærdsvej 3 Frederiksberg
Hyrdevangen 62 København
Efterslægtsvej 5 København
Østergade 34 (i dag Illum)
Den 4. marts 1786 stiftedes Efterslægtselskabet. Dets opgave var primært at oprette en skole med det formål “at befordre og betrygge den tilvoxende ungdoms lyksalighed”. Der blev såle- des åbnet en skole “for Drengebørn af Middelstanden, som omtrent må være mellem niende og femtende Aar”. Skolen åbnede 3. januar 1787 for 15 elever i lejede lokaler i Pilestræde 100, København. Allerede et år efter var elevtallet steget til 40 + 2 gratister, hvorfor der skulle findes nye og større lokaler. Man rykkede herefter ind i en 7 værelsers lejlighed i det nuværende Østergade 56, hvor man opholdt sig til lejemålet blev opsagt i april 1790. For 18.500 Rdl købte man Østergade 54 (dengang 34) og skolen havde i 123 år her sit virke ud til byens hovedstrøg. Den 300 år gamle renaissancebygning sank i grus 1 1913. Grosserer A.C. Illum havde opkøbt bygningen med henblik at opføre et tidsvarende magasin for varer til det bedre borgerskab. Skolen blev herefter huset i en 30 år gammel bygning Jakob Dannefærdsvej 3, Frederiksberg. De oprindelige tanker og ideer nåede dog aldrig med i de nye omgivelser og Efterslægtselskabet og Københavns Kommune arbejdede i de følgende 27 år med planer om et Efterslægten i en ny skole. Man kiggede Københavns yderkvarterer, hvor der manglede en skole med real- og gymnasialundervisning og valget faldt landsbyen Utterslev - i et område med koloni- haver og husvildebarakker. I 1940 kunne man indvie en prisbelønnet og arkitektonisk perle med en for tiden ekstra- ordinær indretning. Undervisningen finder den dag i dag sted i disse bygninger, der sammen med indretningen har under- gået en total forvandling. Skolen er i de senere år bragt fuld omgangshøjde med nutiden og står klar til at honorere fremtidens strengeste krav og forventninger.
Efterslægtselskabets Skole
Efterslægtselskabets Gymnasium
1787
1919
HF-Centret Efterslægten
1991
Efterslægtselskabets Skole
1940
Københavns Stadsarkiv var i foråret 2008 skolen for at hente gamle arkivalier, som skolen og Efterslægtsamfundet havde ønsket bevaret for eftertiden. Det disse sider viste materiale er primært baseret det, som blev tilbage efter Stadsarkivets gennemgang. Er du i besiddelse af spændende materiale, en god idé eller gamle fotos, som du gerne vil delagtiggøre andre i, send os en mail. Tak til nuværende rektor Anne Frausing, Valdemar Vibe-Petersen, Chr. B. Sonne Christensen og fhv. rektor Alf Ove Jensen, der alle har været hjælpsomme og gjort det muligt at få adgang til materialet. -

Dette

er

ikke

et

officielt

website

for

"Efterslægtselskabets

Skole"

(1797-1919),

“Efterslægtselskabets

Gymnasium”

(1919-

1940),

“Efterslægtselskabets

Skole”

(1940-1991)

eller

“HF-Centret

Efterslægten” (1991 - ).

Ideén

til

siden

kommer

fra

2

gamle

elever,

der

har

sporet

interesse

og

behov

for

at

kunne

kigge

tilbage

skoletiden,

genopfriske

oplevelser,

se

gamle

fotos,

høre

en

kantate,

se

gamle smalfilm og videoer.

Non Nobis admin@efterslaegten.dk
1787 - 1913
1913 - 1940
1940-1991
1991-